Algemene Verkoopvoorwaarden Rutten Trading

Algemeen

De algemene voorwaarden zijn van toepassing in de versie die geldig is op het moment van uw bestelling op onze website. Een klant is elke natuurlijke of rechtspersoon die zakelijke relaties onderhoudt met Rutten Trading GmbH. Voorwaarden voor betaling en levering die afwijken van deze algemene voorwaarden vereisen een bevestiging per e-mail van Rutten Trading GmbH.

 

Contract

De koopovereenkomst tussen de klant en Rutten Trading Gmbh wordt gesloten door een order van de klant en de bevestiging per e-mail door Rutten Trading Gmbh. De bestelling van de klant wordt online gemaakt door het invullen van het bestelformulier of winkelwagentje in de online winkel. Rutten Trading GmbH aanvaardt de bestelling door een bevestiging per e-mail te sturen. Bij de bestelling accepteert de klant de Algemene voorwaarden (AV) van Rutten Trading Gmbh.

 

Prijzen en verzending

Verzending wordt uitgevoerd door DHL of Swiss Post. De verzendkosten worden berekend volgens de tarieven die in de online shop zijn gepubliceerd. Alle prijzen zijn exclusief de kosten voor verzending en verpakking. Als individuele producten niet beschikbaar zijn, wordt het te veel betaalde bedrag terugbetaald. Voor leveringen waarvan de betalingen worden gedaan per factuur, onder rembours of per creditcard, wordt het mogelijk verminderde definitieve bedrag van de zending, onmiddellijk berekend. Tenzij anders vermeld, zijn alle prijzen inclusief btw.

 

Defecten en retouren

In geval van gebreken in de bestelde goederen, dient de koper deze gebreken binnen vijf werkdagen na aflevering van de goederen per e-mail aan Rutten Trading GmbH te melden. In geval van gebreken heeft de koper het recht om een ​​vermindering van de koopprijs te eisen. Het retourneren van producten is mogelijk binnen 30 dagen, maar alleen voor producten die niet zijn gebruikt. In geval van schade aan de goederen als gevolg van transport, dient de koper Rutten Trading binnen 48 uur per e-mail op de hoogte te stellen, anders heeft de koper geen recht op schadevergoeding. De producten moeten met alle accessoires in de intacte originele verpakking worden teruggestuurd en op de juiste manier worden verpakt. De koper draagt ​​het risico van een gebrekkig retourzending.

 

Persoonlijke gegevens en privacy

Voor Rutten Trading Gmbh is het beschermen van uw privacy een prioriteit. We doen ons uiterste best om u een absoluut vertrouwelijke en veilige verwerking van uw persoonlijke gegevens te garanderen. We geven uw persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld e-mailadres, naam, profielen, enz.) Alleen door aan derden als dit nodig is voor de productie, levering of betaling van de goederen.

Na het voltooien van de bestelling worden uw klantgegevens door ons opgeslagen. De behandeling van de gegevens is in overeenstemming met de bepalingen van de Zwitserse wet op de gegevensbescherming. Alle gegevens worden gecodeerd tijdens de online verbinding tussen koper, online winkel en de bank. We kunnen de identificatie-elementen of de betalingsgegevens niet zien.

U hebt de mogelijkheid een klantaccount in te voeren en een wachtwoord in te voeren. Uw wachtwoord is gecodeerd. Daarom kunnen we geen wachtwoorden zien. Maar er is de mogelijkheid om wachtwoorden opnieuw in te stellen.

 

Factuur

Als u op rekening koopt, is de betaling verschuldigd zodra u uw goederen heeft ontvangen. Als de betaling niet binnen 30 dagen wordt uitgevoerd, bent u in gebreke. De volgende extra kosten ontstaan:

- Vertragingsrente: 8% vanaf de vervaldatum

- Herinneringskosten voor de eerste herinnering: 25 CHF

- Herinneringskosten voor de tweede herinnering: 40 CHF

Als u na een mislukte herinnering nog steeds het openstaande factuurbedrag (inclusief vertragingsrente en herinneringskosten) niet hebt betaald, zullen we het overhandigen aan een incassobureau.

 

Aansprakelijkheid

Schadevergoedingsclaims wegens onmogelijkheid van uitvoering, contractbreuk, culpa in contrahendo en onrechtmatige daad zijn, voor zover niet opzettelijk of grove nalatigheid, tegen Rutten Trading GmbH en tegen de werknemers van Rutten Trading GmbH volledig uitgesloten. De aansprakelijkheid voor indirecte schade en gevolgschade als gevolg van het gebruik als gevolg van disfunctie of verlies van prestaties is uitgesloten.

 

Rechtsbevoegdheid en plaats van vervulling

Als een van deze voorwaarden niet van toepassing is, is de Zwitserse wetgeving automatisch van toepassing. Jurisdictie en plaats van uitvoering is Basel City.

 

Basel 01.07.2019